Priser

Konsultasjon med henvisning: kr. 1300,-
Konsultasjon uten henvisning: kr. 1500,-
Kontroll som bestilles innen 3 måneder etter første konsultasjon: kr. 600,-
Ved avbestilling senere enn kl. 13:00 siste fredag før konsultasjon: kr. 600,-