Våre leger

Yngvar

Yngvar Krukhaug
Daglig leder
Spesialist i ortopedisk kirurgi

Født i 1969. Utdannet lege ved Universitetet i Bergen (cand.med.) i 1997. Spesialist i ortopedisk kirurgi siden 2006. Har jobbet ved Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus siden 1999. Jobber der fortsatt, som overlege ved Traumeseksjonen.

Har doktorgrad innen ortopedi og innehar en bistilling som 1.amanuensis ved Universitetet i Bergen. Var tidligere leder av Norsk Forening for Håndkirurgi. Har flere publikasjoner i internasjonale tidsskrift og har holdt en rekke forelesninger i inn- og utland. Han har også vært gjesteprofessor ved UKE (Universitetssykehuset i Hamburg) og ved UPMC (Universitetssykehuset i Pittsburgh, Pennsylvania, USA).

Han har deltatt i utdanningen av spesialister i ortopedisk kirurgi de siste 12 årene, og har spesialkompetanse innen skader og lidelser i hånd, håndledd, albue og skulder. I tillegg har han 20 års erfaring med vurdering og behandling av smertefulle føtter.

Pål Høvding
Spesialist i ortopedisk kirurgi

Født i 1976. Utdannet lege ved Universitetet i Bergen (cand.med.) i 2003. Har jobbet ved Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus siden 2006. Spesialist i Ortopedisk kirurgi siden 2012. Har bred erfaring i leddprotesekirurgi, ortopediske infeksjoner og traumatologi.

Geir Hallan
Spesialist i ortopedisk kirurgi

Født i 1967. Utdannet lege ved Universitetet i Bergen (cand.med.) i 1994. Spesialist i ortopedisk kirurgi siden 2004, og har bred erfaring med spesialområde leddprotesekirurgi (hofte, kne, skulder, ankel, albue, håndledd).

Har jobbet ved Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus siden 1998, de siste 11 årene som seksjonsoverlege på Seksjon for leddproteser og Revmakirurgi. Fra Mai 2020 ansatt som overlege på Kysthospitalet i Hagavik med fagansvar hofter. Har doktorgrad fra 2007, og innehar en bistilling som Professor II ved Universitetet i Bergen.